DAIKIN, YILLIK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU’NU 5 HAZİRAN DÜNYA ÇEVRE GÜNܒNDE YAYINLADI

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Daikin 2017 Çevre Raporu‘Çevresel sürdürülebilirlik, Daikin için temel bir hedeftir’
Dünya Çevre Günü’nde Çevresel Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlayan Daikin, benimsediği anlayışı ve bu konuda yürüttüğü çalışmaları paylaştı. “Çevresel sürdürülebilirlik, Daikin için temel bir hedeftir” vurgusunun yapıldığı raporda, ‘yeşil ilkeler’ doğrultusunda aralarında Türkiye’nin de yer aldığı birçok ülkede devam eden çalışmalar hakkında bilgi verildi.


İklimlendirme sektörünün öncü şirketi Daikin, 2017 yılı sürdürülebilirlik performansını paylaştığı Çevresel Sürdürülebilirlik Raporu’nu ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde yayınladı. Daikin’in geleneksel hale getirdiği ve her yıl yayınladığı ‘Çevre Raporu’nda markanın sunduğu tüm ürün ve hizmetlerde çevresel sürdürülebilirliğe verdiği önem ve tüm prosese entegre hale gelmiş olmasına vurgu yapılıyor. Daikin’in çevresel sürdürülebilirliğinin göstergesi olarak kabul edilen raporda, şirketin bu alana yaklaşımı, faaliyetleri ve hedefleri örneklerle paylaşılıyor.

Çevresel sürdürülebilirliğin Daikin’in temel hedeflerinden biri olduğu ve tüm proseslerde bunun merkez alındığı bilgisinin paylaşıldığı raporda, şirketin bu alana yaklaşımı ve çalışmaları şöyle açıklanıyor: “Yaptığımız her şeyde çevreyi koruma sorumluluğumuzun bulunduğunun bilincindeyiz; bu nedenle tüm politikalarımız, uygulamalarımız ve süreçlerimiz, çevresel sürdürülebilirlik önceliklerimizin başında gelecek şekilde geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. İşlerimizi yeşil ilkelere uygun olarak yürütmekteyiz, çünkü bu bizi hem daha ekonomik hem daha ekolojik olmaya teşvik etmekte. Geçen yıl elde ettiğimiz başarıları bu vesileyle sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu muhteşem sonuçları almamızda büyük katkıları bulunan tüm çalışanlarımıza bir defa daha teşekkür ederiz.”

Daikin 2017 Çevre RaporuDaikin Europe N.V. 2017 Çevre Raporu’nda birçok Avrupa ülkesiyle beraber yer alan Daikin Türkiye, Temiz Hava Elçileri ve R32 (Reform 32) çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Çevre duyarlılığının çocuk yaşta kazanılan bir bilinç olduğu gerçeğiyle hareket eden Daikin Türkiye, dünyanın en büyük ve Avrupa’nın ilk İklimlendirme Deneyimi Merkezi olan Daikin Solution Plaza fuha İstanbul’da ve ilkokullarda, belirli periyodlarla çocuklarla bir araya geliyor. Buluşmalarda çeşitli aktivite ve eğlenceli deneylerle miniklere enerji tasarrufu, iklim değişikliği ve çevre konularında bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Minikler, ‘Temiz Hava Elçileri’ olarak günlük hayatlarında uygulayacakları bir misyonu üstlenmiş oluyorlar.

Daikin Türkiye ayrıca F Gazı Yönetmeliği ve R32 gazının önemi hakkında çeşitli etkinliklerde sunumlarda bulunuyor. Düzenli olarak Daikin Solution Plaza fuha İstanbul’da gerçekleştirilen ‘Uzman Günleri’nde bir araya gelen sektör profesyonellerine soğutucu akışkanlar ve sektörün geleceği hakkında bilgiler veriliyor. Yeşil Bina Konseptini de benimseyen Daikin Türkiye, Binalarda İç Ortam Hava Kalitesi konusuyla da özel olarak ilgileniyor ve bu konu hakkında çeşitli etkinliklerde bilgilendirmelerde bulunuyor.
 

Daikin 2017 Çevre RaporuÇEVRE POLİTİKASI

Aralarında Türkiye’nin de yer aldığı birçok ülkede gerçekleşen çevresel sürdürülebilirlik çalışmalarının yer aldığı 2017 Çevre Raporu’nda konuya ilişkin politikalarını bir kez daha hatırlatan Daikin Europe N.V.’nin “Sürdürülebilirlik Programı ve Süper Yeşil Kalpli (Super Green Heart Factory) fabrika ödülü bu konudaki kararlılığımızın birer kanıtı niteliğindedir” cümlesi bir manifestonun somut göstergeleri olarak dikkat çekti.
Çevre, enerji, sürdürülebilirlik konularında önemli sertifikaları ve akreditasyonları bulunan Daikin, çevre politikasının temelinde yer alan ilkleri şöyle sıraladı:
Toplam ürün ömrünü hesaba katarak, ürün ve süreçlerimizi enerji ve kaynak kullanımını en aza indirecek şekilde tasarlayacağız. Bu durum, mümkün olan her yerde geri dönüşümü ve ambalaj atıklarının azaltılmasını kapsamaktadır.
Soğutucu akışkanı verimli şekilde yönetmek, soğutucu akışkan bazlı ürünlerin azaltılmış çevresel etkiyle tasarımını ve üretimini teşvik etmek için önlemler alınacaktır.

Bu politika hedeflerini sürekli olarak gerçekleştirmek için çalışanlara gerekli bilgi ve eğitim verilecektir.
Çevresel yönetim girişimlerimiz ile ilgili iletişimlerde, tüm organizasyon seviyelerinin, kendi hedefleri ve uygulamaları konusunda iyi bir şekilde bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Bu çevre yönetimi girişimleri, çevresel performansımızı sürekli olarak iyileştirmek için kontroller ve denetimler aracılığıyla periyodik olarak değerlendirilecektir.
Tüm Daikin ürünleri, süreçleri ve hizmetleri asgari olarak yürürlükteki mevzuatı karşılayacaktır.
 

ÇEVRESEL HEDEFLER

“Daikin, faaliyetlerinin çevresel etkisi hakkında eğitim ve bilgi sağlayarak örnek bir şirket olmayı amaçlamaktadır” denilen raporda, şirketin çevresel hedefleri de şöyle sıralandı:
Enerjinin sürdürülebilir şekilde kullanılması: Daikin Europe N.V., üretim tesislerinin enerji tüketimini azaltmak ve sürdürülebilir enerji kaynaklarından faydalanmak için sürekli olarak yeni yollar aramaktadır.
Soğutucu akışkanların çevresel etkisinin azaltılması ve ürünlerimizin enerji verimliliğinin iyileştirilmesi: Daikin Europe N.V. kendini, soğutucu akışkanların etkisini azaltarak ve enerji verimliliğini iyileştirerek ürünlerinin sera gazı emisyonlarını azaltmaya odaklanmıştır.
Ürün geri dönüşümü ve atık azaltımının artırılması: Daikin, Lansink Merdiveni* ilkelerinden yararlanarak ürün geliştirme aşamasında geri dönüştürülebilirliği dikkate almaktadır. Geri dönüşüm ve atık azaltımıyla ilgili çalışmalar, kullanım ömrünün sonunda ürünle sorumlu bir şekilde ilgilenmek de dahil, ürünün tüm aşamalarında (üretim, nakliye ve lojistik, montaj, bakım gibi) devam etmektedir.
Kimyasal madde ve preparatların yönetilmesi: Daikin Europe N.V. kimyasalların taşınması ve depolanması konusunda optimum güvenliği sağlamaya gayret etmektedir. Buna, mevcut teknolojilerin yerini alacak daha yeni ve daha güvenli ürünleri aramak da dahildir.
Azaltılmış çevresel etkiye sahip ürünlerin geliştirilmesi: Daikin, tüm çevresel mevzuatlara uymaya kendisini adamıştır. Ayrıca, Daikin'in yeşil tedarik ilkeleri, Daikin ürünlerinin, azaltılmış çevresel etki açısından en son teknolojiye sahip olmasını sağlamaktadır hatta bunu garanti etmektedir.
Çabaların Avrupa düzeyinde sürdürülmesi: Daikin Europe N.V. çevre politikasını sürekli olarak değişen küresel, Avrupa ve yerel mevzuat çerçevelerine uyarlamaktadır. Ayrıca, tüm ilgili mevzuatın kati şekilde uygulanmasını teşvik etmekte, desteklemekte ve uygulamayı kolaylaştırmak için öneriler oluşturmaktadır.
Çevresel sorumluluk modeli olma: Daikin, faaliyetlerinin çevresel etkisi hakkında eğitim ve bilgi sağlayarak örnek bir şirket olmayı amaçlamaktadır. Harici kuruluşlar, komşuları ve genel olarak içinde bulunduğu toplumu desteklemekte, bunlarla diyalog kurmakta ve ilgili endüstrilerdeki çalışma gruplarında temsil edilmektedir.

Sera gazı emisyonlarının azaltılmasından çevresel farkındalık eğitimlerine, enerji tasarrufundan su tüketimine, atık yönetiminden, tedarik ve lojistik yönetimine kadar her aşamada çevresel sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyen Daikin, bu doğrultuda halen pek çok faaliyet gerçekleştiriyor. Daikin’in bu faaliyetleri okumak için 2017 Çevresel Sürdürülebilirlik raporuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Daikin 2017 Çevre Raporu


* Lansink Merdiveni: Hollanda Parlamentosu’nun bir üyesi olan Ad Lansink tarafından oluşturulan atık yönetimi ilkeleri veya yöntemlerini ifade eden bir tanımdır ve basamaklardan oluşan bir merdivenle temsil edilmektedir. Basamaklar ise atıkların daima daha yüksek bir performansla çevreye duyarlı şekilde yönetilmesi ve bertaraf edilmesi için kurulan hiyerarşiyi temsil etmektedir.

Diğer Haberler

Web Tasarım IDS